На сайті проводяться роботи по адаптації під нову базу даних ФФУ тому можливі перебої в роботі та нестабільна робота частини модулів

15.04.2019 Районний футбол

Довідкова інформація стосовно вимог до кандидатів та делегатів Конференції

Версія для друку
​Делегатами на Конференції можуть бути індивідуальні члени ФФКР

Для цього всі члени ФФКР які відповідають вимогам у відповідності до п.4 Постанови виконкому №1/1 від 10.04.2019 зобов’язані у вказані у постанові терміни написати заяву про вступ до ФФКР для набрання індивідуального членства у федерації та підтвердження права голосу на Конференції до наступному засіданні виконкому ФФКР

Основні вимоги до кандидатів на посаду голови федерації футболу Коломийського району:

 • Головою ФФКР може бути обрана будь-яка дієздатна особа, яка є громадянином України та делегатом Конференції.
 • Кандидатура на обрання Головою ФФКР пропонується будь-яким членом ФФКР та повинна мати мінімальну підтримку з боку щонайменше п’яти інших членів ФФКР. Пропозиція про кандидатуру Голови надсилається до ФФКР не пізніше ніж за 4 тижні до дати відкриття звітно-виборної Конференції. Голова, якого переобирають, має право бути повторно висунутим на цю посаду. Прізвища всіх кандидатів обов'язково надсилаються ФФКР членам ФФКР не пізніше, ніж за 3 тижні до початку звітно-виборної Конференції.
 • Кандидат на обрання Головою ФФКР не пізніше ніж за 3 тижні до початку звітно-виборної Конференції надає до ФФКР письмову заяву, в якій він дає (не дає) свою згоду на участь у виборах Голови ФФКР. Кандидат, що не надав заяву вважається таким, що зняв свою кандидатуру.
 • В надзвичайних випадках, коли не було висунуто жодної кандидатури з мінімальним рівнем підтримки, або коли кандидат/кандидати на посаду Голови до Конференції або безпосередньо на Конференції знімають свої кандидатури і не залишається жодного кандидата, Конференція має право прийняти рішення про продовження повноважень Голови та органів ФФКР на термін до шістдесяти днів для обговорення і висунення нових кандидатур на посаду Голови та проведення позачергової Конференції з урахуванням процедурних норм цієї статті.
 • Голова обирається Конференцією ФФКР строком на п’ять років і може бути переобраний. Він є вищою посадовою особою, яка очолює та представляє ФФКР. Голова підзвітний тільки Конференції ФФКР.

Процедура виборів

Голосування під час проведення виборів може бути як відкри­тим, так і таємним. Рішення з цього питання приймає Конференція ФФКР простою більшістю голосів.

 • У разі наявності одного кандидата на посаду Голови, Голова вважається обраним, якщо за його кандидатуру подано більше ніж половину голосів делегатів Конференції, присутніх на засіданні.
 • У разі наявності двох і більше кандидатур, Голова вважається обраним, якщо у першому турі, за одного із кандидатів, подано більше ніж половину голосів делегатів Конференції, присутніх на засіданні.
 • У випадку, якщо за жодну з кандидатур не було подано більше ніж половину голосів делегатів Конференції, присутніх на засіданні, проводиться другий тур голосування.
 • Дві кандидатури, що набрали найбільшу кількість голосів у першому турі виносяться на другий тур голосування. Голова вважається обраним у другому турі, якщо за його кандидатуру подано просту більшість голосів делегатів Конференції, присутніх на засіданні.
 • Обрання членів Виконавчого комітету, Першого заступника, заступників, членів Контрольно-дисциплінарного та Апеляційного комітетів, а також Ревізійної комісії проводиться відкритим голосуванням. Особа вважається обраною на вищезазначені посади, якщо за її кандидатуру подана проста більшість голосів делегатів Конференції, присутніх на засіданні.

Питання які належать до виключної компетенції Конференції:

 • обрання та припинення повноважень Голови ФФКР;
 • обрання, припинення та тимчасове припинення повноважень першого заступника та заступників Голови ФФКР;
 • обрання, припинення та тимчасове припинення повноважень членів Виконавчого комітету;
 • обрання, припинення та тимчасове припинення повноважень голови, заступника голови та членів Контрольно-дисциплінарного та Апеляційного комітетів;
 • обрання, припинення та тимчасове припинення повноважень голови, заступника голови та членів Ревізійної комісії;
 • внесення змін до Статуту;

Відповідно після обрання новообраний голова (*загальноприйнята практика*) подає пропозиції щодо кандидатури першого заступника, заступників, по складу виконавчого комітету, контрольно-дисциплінарного комітету, апеляційного комітету та ревізійної комісії.

Вимоги до відповідних комітетів:

 • Члени Контрольно-дисциплінарного комітету не можуть входити до складу Виконавчого комітету та повинні бути повністю незалежними один від одного.
 • Члени Апеляційного комітету не можуть призначатися (обиратися) до будь-яких інших структур або комітетів ФФКР.
 • Голови, заступники голів та члени органів здійснення футбольного правосуддя обираються Конференцією з кандидатів, запропонованих Виконавчим комітетом, терміном на п’ять років. Органи здійснення футбольного правосуддя ФФКР підзвітні тільки Конференції ФФКР.
 • Контрольно-дисциплінарний комітет складається з голови, заступника голови та 5 (п’яти) членів.
 • Апеляційний комітет складається з голови, заступника голови та секретаря.Також в категорії :


Коментарі відсутні

Please, login or register for commenting!